Bruksanvisning for ozonmaskin

Bruksanvisning for ozonmaskin

En ozongenerator produserer ozon og lages for å gi en effektiv og sikker behandling av lukt og mikroorganismer uten bruk av kjemikalier.

Ozon må produseres på stedet da ozon brytes raskt ned. For å skåne ozongeneratoren skal den bare brukes i tørre miljø. Har et rom, tepper e.l. blitt vasket må det tørkes godt før ozonering.

For bruk i bil:
Lukk alle vinduer og dører, sett maskinen midt i bilen og sett timer til 60 minutter. Om ønsket rens av lufteanlegg, start bilen, sett på omluft og sett timer på 60 minutter.
Etter fullført behandling, la dører være åpne i minst 30 minutter, inntil 60 minutter. Ozon brytes raskt ned, og resterende lukt av ozon forsvinner raskt av seg selv. Hele prosessen anbefales å gjøres ute i fri luft, og for best resultat anbefales det å kombinere med nøye støvsuging og generell vask av interiør.

For bruk i bolig:
Best resultat fås i mindre rom, men kan behandle større lokaler. Ikke la planter, kjæledyr eller annet være i rommet ved behandling. Sett timer på 60 minutter og forlat gjerne boligen. La ozonet bryte ned minst 30 minutter før du går tilbake til rommet/boligen.

Kun bruk Ozonmaskin i bil eller rom hvor det ikke er mennesker. Ozonmaskinene må slås av minst 30 minutter før man går inn i rommet, samtidig som rommet luftes. Bruk gjerne tidsur, så slår den seg av automatisk. La ozonet brytes ned før du tilbringer tid i rommet.

Hvis rommet er svært overeksponert av ozon kan det være nødvendig å vente i minst 60 minutter. Pust aldri inn luft direkte fra ozongeneratoren. Ozongeneratoren må kun brukes av personer som kjenner til nødvendige forhåndsregler. Hvis et rom er tiltenkt overeksponering av ozon, bør informasjon om at rommet inneholder ozongass plasseres på døren. Heng gjerne lappen på døren, og merk tydelig at ozonbehandling foregår.

I noen sjeldne tilfeller kan ozon reagere med gummi, eksempelvis pakninger eller annen gummi. Dette er ikke vanlig, men kan svekke gummien og gi sprekker. Det anbefales å ta hensyn til dette, og sjekke med leverandør før maskinen benyttes. Er det risiko for at noe gummi kan svekkes, anbefales det å kjøre kortere behandlinger, eller ikke behandlinger i det hele tatt.