Ozon-maskin.no er en norsk nettbutikk med kontorer og lager i Tønsberg vi er kun en nettbutikk og har ingen fysisk butikk. skal du besøke oss må du lage en avtale på mail eller telefon.

kom i kontakt

  • Lokasjon konter

   Rønningveien 2b,
   3153 Tolvsrød

   post@ozon-maskin.no

  • Lager

   Velleveien 60,
   3118 Tønsberg

  • Firma

   Vital Norge as,
   org: 921176430

  åpningstider

  Telefon 10-14
  Epost : hele døgnet
  Besøk : kun etter avtale

  Vanlige Spørsmål

  • Er Ozonmaskin et velprøvd produkt?

    Ja, Ozonmaskin fra vår fabrikk har solgt over 100.000 eksemplarer i hele Skandinavia. Så mye som 1000.000 behandlinger har blitt utført med våres produkter. De kommer også med 5 års garanti som garanterer god kvalitet.

    Kan jeg kjøpe produktet i en fysisk butikk?

    Nei, ikke til disse prisene, da vi er direkte importør av disse, å du slipper dyre mellomledd.

  • Er dette en norsk butikk?

    Vi er en norsk butikk lokalisert i Tønsberg, med lokalt lager. Dette betyr at du som norsk kjøper ikke må bekymre deg for ekstra moms eller skatter. I tillegg er vi underlagt norske lover og regler, som gjør at du er mye tryggere som kjøper. Det finnes mange useriøse nettbutikker som ser ut som de er norske, men de fleste har ikke norske selskaper, norsk adresse eller norsk kundeservice. Hos oss snakker vi norsk, og hjelper deg om problemer skulle oppstå. Gå til kontakt oss på hjemme siden. For å ta kontakt.

  • Hva er egentlig ozon?

    Ozon er et grunnstoff bestående av 3 oksygen-molekyler. Ozon er det man kaller et ustabilt molekyl, og med det mener man at det har kort halveringstid. I praksis forsvinner halvparten av all ozon som er generert i løpet av 30 minutter og etter 1-2 dager er hvert eneste molekyl forsvunnet. I prosessen med å bryte ned seg selv, fungerer ozonet litt lignende som en kvern fungerer, men på molekylært nivå. Dette betyr at den kutter de molekylære båndene, og dermed bryter ned ting som lager vonde lukter, stopper både virus og bakteriers evne til å formere seg og bryter ned soppsporer. I praksis fører dette til at ozon renser rommet den benyttes i og permanent fjerner lukten.

  • Er ozon farlig?

    Ozon er en giftig gass ved høyere konsentrasjoner. Derfor må alle mennesker, dyr og planter fjernes fra områdene som renses med en ozonmaskin. Det er ekstremt viktig å lese bruksanvisningen før man behandler, og at ingen går inn i rommmet i løpet av behandlingen og ca 1-2 timer etterpå. Da har allerede mesteparten av ozonet blitt brutt ned og det er trygt å puste. Det er viktig å huske at ozon kommer i mange doser, og at det finnes maskiner i industrien som produserer flere kg ozon i timen, så man må alltid huske dosering når man snakker om bieffekter knyttet til ozon. Så kjøper du en ozon maskin over 15G må du lufte ekstra godt, og ikke gå inn i rommet før 3-4 timer etter behandling.

    FHI om ozon: Ozon kan gi betennelse og føre til skader i luftveiene, samt svekke luftveisfunksjon og øke luftveisplager.

    Befolkningsstudier har vist sammenhenger mellom ozoneksponering og økt dødelighet av luftveis-, hjerte- og karsykdom, samt økt sykelighet for mennesker med luftveissykdommer. Det finnes flere holdepunkter for at kortvarig eksponering for ozon kan forverre luftveissykdommer, og til dels også hjerte- og karsykdommer.

    Det er funnet sammenhenger mellom ozoneksponering og økt skolefravær, innleggelser på sykehus og legevaktbesøk for luftveisinfeksjoner (lungebetennelse, influensa) og forverring av kroniske luftveissykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
    Studier har vist at astmatiske barn kan få luftveissymptomer ved akutt eksponering for ozon fra 100 til 120 μg/m3 (timesmiddel). Når det gjelder kunnskapen om helseeffekter av langvarig ozoneksponering er denne fremdeles mangelfull.

    Utsatte/følsomme grupper: Det er store individuelle forskjeller i følsomhet for ozon, som kan skyldes ulikheter i fysisk aktivitet, eksisterende sykdom, alder, røyking og miljøfaktorer, sammen med variasjon i tilvenning til ozon.

    Kan ozon skade interiør i bil , båt eller bygg?

    Ozon er en reaktiv gass og har noen bieffekter. Den mest relevante når det kommer til inventar, er at rågummi reagerer med store doser ozon og blir sprøtt. Dette gjelder dog ikke ALLE doser av ozon og vi har valgt ut maskiner som produserer moderate mengder ozon nettopp for å forhindre at man opplever denne og andre bieffekter.

    Men kjøper du våres kraftigste maskiner på 30 og 40G må du benytte med forsiktighet. Disse er beregnet til større areal enn bil og båt. Vi har mange tusen kunder og ikke en eneste har opplevd at rågummi blir sprøtt. I tillegg har våres eiere lang erfaring med bruk av ozon. De har heller ikke hørt om at doser som tilsvarer de man får med maskiner opptil 20G fører til sprø rågummi.

    Ozon skader ikke elektriske anlegg og vil ikke ha negativ effekt på mat (unntatt av at det renser og kan forhindre at mat råtner like fort).

    Hvordan fungerer egentlig en ozonmaskin?

    En ozonmaskin fra oss er kanskje overraskende enkel. Den inneholder en keramisk plate, kjøleribbe, en transformator og en vifte. Den keramiske platen genererer ozon rett fra luften, noe som er nødvendig da du ikke kan lage ozon uten denne.

    Tar ozon knekken på mitt problem?

    Røyklukt: Aldri opplevd å ikke løse det

    Kjellerlukt: Hvis man varmer opp rommet godt i forveien, fungerer det hver gang med kun en behandling.

    Muggsopp: Ozon dreper selve muggsoppen, og stopper formeringen. Igjen er varme viktig, og i noen tilfeller kan det være fordelaktig å oppnå overtrykk i tillegg. Uansett vil lukter forsvinne og du kan fysisk fjerne muggsoppen.

    Død mus/rotte i veggen: Ozon fungerer overraskende godt i perioden før den tørker ut i veggen. Èn behandling kan være nok, alternativt èn behandling i uken til den har tørket ut.

    Innsekter: Ozon dreper omtrent alt som er av innsekter Fra fluer, til mygg, til edderkopper, til borebiller og det meste annet som kan ha sneket seg inn i huset ditt.

    Veggdyr (bedbugs) eller skjeggkre: Veggdyr og skjeggkre kan leve anarobt i lang tid og vil ikke bli noe påvirket av ozon.
    Diesel: Sølt diesel kan lukte over lang tid, også etter det har blitt fjernet. Ozon fjerner luktene permanent

  • Bruksområder
    Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp

    Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler. Ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

    Bruksområder
    • Drepe mugg og sopp i hus på overflatene samt sporer i luften. Skadede materialer må byttes, ikke minst hvis det er skader inni veggene. Ozon virker ikke inni vegger og materialer, men i luften og på alle overflater.
    • Desinfeksjon av luft, instrumenter osv.
    • Drepe midd i sengen. Her er luftvolumet så lite (under dynen) at mindre ozongeneratorer kan brukes.
    • Drepe bakterier i ventilasjonsanlegg, klimaanlegg o.l.
    • Fjerning av allergi- og astmafremkallende mikroorganismer.
     Ozon inngår ofte i luftbehandlingssystem og ved sanering av “syke” hus, kontor, skoler, sykehus, hotell, vann-, avfalls- og avløpsrenseanlegg.
    Luktfjerning
    Ozon fjerner lukt

    Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

    Hvor lenge skal ozongeneratoren stå på?

    En kraftig ozongenerator bruker kortere tid på å fjerne lukt. For profesjonelle brukere som jevnlig bruker ozongenerator kan det derfor lønne seg å kjøpe en større generator for å få jobben fortere ferdig. Om generatoren bør stå på i en halv time, 5 timer eller et døgn er noe man prøver seg frem med i begynnelsen. Størrelsen på rommet og hvor stort luktproblemet er vil naturligvis variere. Ozon er en frisk og distinkt lukt. Selv om ozon bryter seg selv ned raskt kan noe av denne lukte sitte igjen hvis man ozonerer for lenge, og det tar lengre tid å lufte. Vi anbefaler å ozonere i intervall, det vil si at du ozonerer en økt for deretter å lufte godt. Er ikke lukten helt borte kan du gjenta. Organisk materiale som inneplanter, eller naturen i seg selv hjelper for å bryte ned ozonlukt. Vedvarende ozonlukt normalt ikke et problem.

    Vedvarende luktproblem

    Noen arbeidsplasser kan ha et vedvarende luktproblem, for eksempel når kontor og industrilokaler er i samme bygg. I slike tilfeller kan man koble et tidsur til ozongeneratoren slik at denne slår seg på for eksempel fra kl. 00.00 til kl. 03.00 eller tidligere om det ikke utføres kveldsarbeid. Da får ozonet tid til å bryte seg ned før neste morgen. Ventilasjonsanlegg styres normalt slik at det skrur seg av når arbeidsdagen er slutt og skrur seg på en viss tid før arbeidsdagen begynner. Slik skiftes all luften i lokalet ut før arbeidsdagens start. Man må være sikker på at det ikke oppholder seg personer på arbeidsplassen under ozoneringen. Ventilasjonsanlegg bør være av under ozonering.

    Store rom og lokaler

    Ozon bryter seg selv ned i løpet av relativt kort tid, slik at konsentrasjonen vil være størst i nærheten av apparatet. Det er derfor umulig å ozonere for eksempel et helt hus samtidig uansett hvor stor ozongeneratoren er. I slike tilfeller må generatoren flyttes fra rom til rom. I større, åpne lokaler kreves derfor en kraftig ozongenerator. Ozon er tyngre enn luft så en høy sentral plassering er fint.

    Lukt i båt

    Ozongeneratorer fjerner effektivt lukter i båt enten det gjelder diesellukt, oljelukt, fiskelukt, mugglukt, kjøleskapslukt eller septiklukt.

    Lukt i bil

    Bilen rengjøres på forhånd. Påse at kilden til problemet er fjernet, som for eksempel dyrehår. Askebeger vaskes. Mugg har ofte sin årsak i vannlekkasjer. Da må du reparere vannlekkasjene og vaske bort det du får vekk av mugg.

    Etter vask er det viktig å tørke bilen godt for å skåne ozongeneratoren.

    Ozongeneratoren plasseres sentralt i bilen. Sørg for at alle vinduer og dører er lukket, men det kan anbefales å ha en luftglipe på ett vindu. Lås bilen og ta med nøkkelen. Bilen skal luftes i minst 15 minutt med dører åpne før mennesker skal oppholde seg der. Om mulig er det en fordel å lufte ute.

    Anbefales 1-4 timer behandlingstid.

    Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

    Det er velkjent at ozon generelt dreper bakterier, virus, mugg og sopp. Det er påvist at ozongass dreper SARS-viruset, og siden strukturen til det nye korona-viruset er nesten identisk med SARS-viruset, er det relativt trygt å si at det også vil fungere på det nye korona-viruset.

    Det er mer enn 17 vitenskapelige studier som viser at ozongass er i stand til å ødelegge SARS-viruset. Typisk er virus små, uavhengige partikler, bygget av krystaller og makromolekyler. I motsetning til bakterier, formerer de seg bare i vertscellen.

    Ozon ødelegger virus ved å diffundere gjennom proteinbelegget i nukleinsyrekjernen, noe som resulterer i skade på RNA’et. Ved høyere konsentrasjoner oksyderer ozon det ytre proteinskallet. COVID-19 er et innhyllet virus. I tidligere studier har 99 prosent av virusene blitt ødelagt og viste skade på konvoluttproteinene etter 30 sekunders eksponering for ozon. Dette kan føre til at viruset ikke klarer å feste seg til normale, sunne celler, og nedbrytningen av det enstrengede RNA kan føre til ødeleggelse av viruset.

    Ozonkonsentrasjon, mengde forurensning, luftfuktighet, temperatur og tid virker inn på hvor effektivt ozon desinfiserer. Ozonkonsentrasjon har mye å si. Undersøkelser har vist at høyere luftfuktighet gjør at bakterier og virus drepes raskere. Som med bruk av hånddesinfeksjon, håndvask med såpe, bruk av kjemikalier etc, kan vi naturligvis ikke garantere at det ikke finnes et levende virus etter ozonering.

    Fordeler ved bruk av ozon til desinfisering
    • Ozon bryter seg selv ned i løpet av forholdsvis kort tid og etterlater ikke noe
    • Det er ikke noe forbruksmateriell som øker kostnadene
    • Ozon er langt mer bakteriedrepende enn klor og virker mye raskere
    • Ozon er kraftigere enn hydrogenperoksid og har ikke noen forbrukskostnader
    • Gassen trenger inn der man ellers ikke kommer til
    • Ingen fuktighet som kan gjøre skade, f.eks på tastatur eller bankterminal
    Hvor kan man desinfisere?

    Vi får stadig tilbakemeldinger om bruksområder, og anser ozon som gunstig for å desinfisere følgende

    • Biler som leiebiler, taxi, ambulanse, brannbiler, politibiler, busser osv.
    • Venterom og andre rom
    • Apparater og instrumenter som er vanskelig å vaske eller desinfisere på andre måter
    Hvor lenge må man ozonere?

    Mange faktorer virker inn og det er derfor vanskelig å lage fasitsvar. Størrelse på ozongeneratoren, størrelse på rom, luftfuktighet, mengde forurensning mm. Det er mer skånsomt for omgivelsene å ozonere med svakere styrke over lengre tid. Men noen ganger vil man ha jobben gjort på kort tid. Brukerutstyr som rullestoler kan ozoneres i et rom for eksempel i 12 timer fra 16.00-04.00 alt etter arbeidstid. Mens en ambulanse vil man gjerne desinfisere raskt. Ved å bruke en boks oppnås raskt høy konsentrasjon og P2 masker, hansker og mindre utstyr kan desinfiseres på minutter.

    Kommuners bruk av ozonaggregat
    Kommunale boliger

    Ozon fjerner lukt i rom. Brukes i rom for rom etter utvasking og tørking.

    Til desinfisering i helsesektor

    Ozon kan brukes som supplement til vasking for desinfisering av for eksempel:

    • Venterom, og andre rom.
    • Ambulanse, varebiler, biler for hjemmesykepleien osv.
    • Rullestoler og annet brukerutstyr
    • P2 masker, hansker, masker osv. kan raskt desinfiseres i en boks, skap eller lite rom.
    • Ventilasjonsanlegg

    Ozongassen kommer til overalt, også i porøse materialer, etterlater ingen rester og tilfører ikke fuktighet. Ozon er en av de mest oksiderende og desinfiserende middel man kjenner til.

    I brannbiler

    Brukes til både å fjerne lukt og til desinfisering.

    Lukt fra søppel

    Søppelrom og containere kan behandles med ozon for å redusere luktproblem.