Vilkår og betingelser

Generelle opplysninger

Vital Norge AS med organisasjonsnummer 921176430 MVA selger produkter via Internett til privatpersoner og selskaper med organisasjonsnummer til bruk i det norske markedet. Vi har som har som mål å gi den beste service til alle våre kunder. For at du skal kjenne deg trygg når du handler hos oss, har vi utarbeidet følgende vilkår og betingelser. Ved å bestille hos oss godtar du disse vilkårene. Du må være 18 år eller ha foresattes samtykke når du bestiller.

Bestilling

Når du har bestilt, vil en ordrebekreftelse bli sendt til e-postadressen du oppga i kassen. E-posten inneholder all informasjon om bestillingen din, for eksempel fakturaadresse, leveringsadresse, produkter, priser og eventuelle fraktkostnader. Hvis det oppstår et problem med bestillingen din, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart.

Leveringstid

Vi sender alle varer daglig. Alle bestillinger før 22.00. Blir sendt dagen etter. Du vil ha pakken normalt 1-3 dager etter bestilling. Leveringstiden kan påvirkes av hvor i Norge du bor. Du vil bli sendt en sporingslenke via e-post eller tekstmelding når varen(e) er sendt fra lageret vårt i Tønsberg. Vi bruker Postnord for våre leveranser.

Dersom varen skulle bli forsinket, og forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg som kjøper, har du rett til å heve kjøpet. Kontakt vår kundeservice og vi hjelper deg. Overføringen av pengene skjer til deg så snart som mulig, senest innen 14 dager. Refusjonen skjer på samme måte som den opprinnelige betalingen.

Priser

Prisene i vår nettbutikk er oppgitt i NOK (norske kroner), alle priser inkluderer 25% MVA. Vi har gratis frakt på alle bestillinger!

Betaling

1. Betalingsleverandør:
Ozon-maskin.no benytter Dintero AS som vår betalingsleverandør. Dintero tilbyr sikre og pålitelige betalingsløsninger, inkludert Vipps, Klarna, Visa, og Mastercard. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vilkårene og betingelsene som er satt av Dintero AS.

2. Betalingsmetoder:
Vi aksepterer følgende betalingsmetoder gjennom Dintero:

a. Vipps:
Rask og enkel betaling via Vipps-appen.

b. Klarna:
Mulighet for delbetaling og fleksible betalingsalternativer.

c. Visa:
Sikre betalinger med Visa-kort.

d. Mastercard:
Sikre betalinger med Mastercard-kort.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Uavhentede pakker

Dersom du ikke henter dine produkter, belaster vi deg kostnadene for retur. Uavhentede pakker telles ikke som avbestilling av kjøpet. Du må alltid varsle oss om angreretten, utvekslingen eller returen av din ordre.

Tvist

Ved tvister følger vi alltid forbrukertvistutvalgets (FTU) avgjørelser. Se mer om dine forbrukerrettigheter på Forbrukerradet.

Produktinformasjon

Vi tar forbehold om eventuelle skrive- eller trykkfeil på dette nettstedet. Vi garanterer ikke at bildene gjenspeiler det nøyaktige utseendet av produktene våre, da det kan oppstå noen mindre forskjeller.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.